Personal tools

Home Newsroom Press Releases Laga versterkt haar departement business law
Advocaten | Avocats

Laga versterkt haar departement business law

last modified Feb 27, 2017 03:39 PM
Brussel, 28 juni 2011 – Laga, een van de meest prominente advocatenkantoren in België, heeft het genoegen de aanwerving aan te kondigen van twee ervaren advocaten, Kathleen De hornois en Christoph Michiels, en de bevordering van Emmanuel Leroux tot vennoot en van Stefaan van Dyck tot counsel.

Kathleen De hornois wordt vennoot van Laga en wordt verantwoordelijk voor het team publiek recht. Ze is gespecialiseerd in overheidsopdrachten, administratief recht en milieurecht. Kathleen heeft uitgebreide ervaring als advocate en interne adviseur in de domeinen administratief recht, overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, milieurecht, stedenbouw en vastgoed in het algemeen. Kathleen werkte 6 jaar als senior juridisch adviseur bij bpost verantwoordelijk voor alle aspecten van publiek en administratief recht en in deze functie was ze betrokken bij alle grote investeringsprojecten. Vanaf juni 2010 stond Kathleen aan het hoofd van het departement vastgoed bij bpost. Voor 2004 was Kathleen verschillende jaren actief in het departement publiek recht van DLA.

Christoph Michiels treedt toe tot het team corporate/M&A van Laga als vennoot. Hij focust op grensoverschrijdende en binnenlandse M&A transacties, private equity/durfkapitaal en kapitaalmarkten. Hij adviseert klanten ook over vennootschapsrecht, financieel recht en algemeen handelsrecht. Christoph was gedurende tien jaar actief in het corporate departement van Stibbe, waar hij betrokken was bij talrijke grote nationale en internationale M&A en kapitaalmarkttransacties (IPO’s, private plaatsingen, rights issues, enz). Hij publiceerde verschillende artikels over vennootschapsrecht en werkte mee aan de artikelsgewijze commentaar bij het Belgische Wetboek van Vennootschappen.

Emmanuel Leroux wordt gepromoveerd tot vennoot in de corporate M&A praktijk. Hij focust op vennootschapswetgeving, fusies en overnames, kapitaalmarkttransacties, litiges tussen aandeelhouders en corporate litiges. Hij heeft ook bijzonder veel ervaring in corporate governance. Emmanuel begon zijn carrière bij Laga in 2001. Hij geeft regelmatig lezingen op academische en commerciële seminaries en publiceerde verschillende artikelen over vennootschapsrecht en corporate governance.

Stefaan Van Dyck wordt gepromoveerd tot counsel in de banking & finance and vastgoed praktijk. Hij beschikt over ruime ervaring in bankkredieten, vastgoedfinanciering, advies met betrekking tot bedrijfsvastgoed en vastgoedtransacties. Hij adviseert klanten over burgerlijk, financieel recht en beurswetgeving, structurele en corporate aspecten van nationale en grensoverschrijdende financiële en vastgoedtransacties. Stefaan begon zijn carrière bij Laga in 2001.

Hilde Laga, Managing Partner van het kantoor, zegt: “We hebben een toonaangevend departement vennootschapsrecht opgebouwd in België. Zowel Kathleen, Christoph, Emmanuel als Stefaan genieten een uitstekende reputatie in de markt. Hun ervaring en expertise zullen bijdragen aan het verdere succes van ons kantoor.”

Click here to read English press release
Click here to read French press release

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.