Personal tools

Home Newsroom Legal News Wetsontwerpen betreffende sociale verkiezingen 2012 goedgekeurd
Advocaten | Avocats

Wetsontwerpen betreffende sociale verkiezingen 2012 goedgekeurd

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Zeer recent werden drie wetsontwerpen inzake de organisatie van de sociale verkiezingen 2012 goedgekeurd door het parlement.

Het eerste wetsontwerp verschaft een wettelijke basis aan de regel waarbij een ondernemingsraad pas moet worden ingesteld in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste honderd werknemers tewerkstellen. Deze afwijking van de wet van 20 september 1948 (dewelke voorziet dat een ondernemingsraad reeds moet worden verkozen indien de onderneming tenminste 50 werknemers tewerkstelt) werd tot op heden enkel voorzien bij Koninklijk Besluit. De discussie omtrent de toepasselijke drempel lijkt nu dan ook definitief beslecht.

De regel waarbij de ondernemingsraad moet worden vernieuwd in ondernemingen waarvan het aantal personeelsleden onder 100 werknemers is gezakt maar die gemiddeld nog steeds ten minste vijftig werknemers tewerkstellen, indien deze ondernemingen een ondernemingsraad hebben of hadden moeten instellen gedurende de vorige verkiezingsperiode, blijft behouden. Ook de regel dat in dat geval het mandaat voor de ondernemingsraad wordt uitgeoefend door de afgevaardigden van het personeel verkozen voor het comité voor preventie en bescherming op het werk, blijft behouden.

Het tweede wetsontwerp voorziet dat de regels inzake de vorige verkiezingsprocedure in hoofdzaak van toepassing blijven op de volgende sociale verkiezingen. Wel zijn er enkele vereenvoudigingen doorgevoerd inzake de procedure m.b.t. de elektronische stemming. Verder zijn er een ook een aantal administratieve vereenvoudigingen:

  • op de website van de FOD WASO zou een webapplicatie ter beschikking komen voor sommige van de noodzakelijke kennisgevingen;
  • de meeste kennisgevingen aan het personeel kunnen voortaan ook gebeuren d.m.v. email (voor zover de betrokken personeelsleden tijdens de werkuren toegang hebben tot een computer).

Tot slot voorziet het wetsontwerp op limitatieve wijze de gevallen waarin de opgestarte kiesprocedure vroegtijdig (geheel of gedeeltelijk) kan worden stopgezet.

Het derde wetsontwerp heeft het tijdelijke karakter op van de specifieke procedureregels voor juridisch beroep die werden ingevoerd voor de sociale verkiezingen van 2008. Deze beroepsprocedures zijn voortaan onveranderd van toepassing op de volgende sociale verkiezingen.

Deze wetsontwerpen worden in detail behandeld tijdens onze Breakfast Seminar op 28 oktober 2011.

Wij kunnen alvast meegeven dat de pre-electorale procedure tussen 9 en 22 december 2011 start, afhankelijk van de effectieve verkiezingsdag.

Geert Joosten, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 68, E-mail : gejoosten@laga.be
Thomas De Donder, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 54, E-mail: tdedonder@laga.be

Click here to read the French version
Click here to read the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.