Personal tools

Home Newsroom Legal News Werknemers uit de nieuwe EU-Lidstaten vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een arbeidskaart vanaf 1 mei 2009
Advocaten | Avocats

Werknemers uit de nieuwe EU-Lidstaten vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een arbeidskaart vanaf 1 mei 2009

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Op 1 mei 2004 traden 10 nieuwe Lidstaten toe tot de EU (Malta, Cyprus, de Tsjechische Republiek, Estland, Hongarije, Letland, Lithouwen, Polen, Slovakije en Slovenië). Met uitzondering voor Malta en Cyprus, die onmiddellijke toegang tot alle arbeidsmarkten van de EU verkregen, kregen de overige 8 Lidstaten niet onmiddellijk het recht om te werken in het meeste van de andere EU Lidstaten.

Het was de Lidstaten toegestaan om in overgangsmaatregelen te voorzien tot april 2009. Alleen indien de lokale arbeidsmarkt een serieuze negatieve impact zou ondergaan kan de overgangsperiode worden verlengd met een bijkomende periode van 2 jaar.

Gezien het feit dat zulke negatieve impact niet kan worden bewezen heeft het Belgisch Ministerie daarom beslist om haar beperking op werknemers van de nieuwe Lidstaten op te heffen vanaf 1 mei 2009. Dat betekent dat vanaf 1 mei 2009 werknemers van Polen, Estland, Hongarije, Letland, Lithouwen, Slovakije, Slovenië en de Tschechische Republiek vrijgesteld zijn van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart om hun activiteit als werknemer uit te oefenen in België. Zelfstandigen waren reeds sinds 2004 vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een beroepskaart om een activiteit als zelfstandige uit te oefenen in België.

Gelieve te noteren dat, behoudens tegenbericht, Bulgaren en Roemenen nog steeds een arbeidskaart nodig hebben voor de uitoefening van hun activiteiten als werknemer in België.

Nathalie De Koninck, Legal Consultant, Tel.: + 32 2 800 7064, E-mail: ndekoninck@laga.be
Matthias Lommers, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.