Personal tools

Home Newsroom Legal News Vrijstelling van arbeidskaart voor niet-EER CEOs
Advocaten | Avocats

Vrijstelling van arbeidskaart voor niet-EER CEOs

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Vanaf 29 mei 2009 zijn Hoofdkwartieren niet langer verplicht om een arbeidskaart aan te vragen voor kaderleden afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die tewerkgesteld zijn in eender welke leidinggevende functie.

Reeds sinds 12 september 2007 zijn geen arbeidskaarten meer verplicht voor niet-EER onderdanen tewerkgesteld bij Hoofdkwartieren in een leidinggevende functie onder de twee hoogste niveaus van het management. Het Koninklijk Besluit van 28 mei 2009 breidt deze vrijstelling nu dus uit tot kaderleden op de twee hoogste niveaus van het management.

Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn om te kwalificeren onder de vrijstelling van arbeidskaart:

  • Het betrokken kaderlid moet tewerkgesteld zijn bij een Belgisch hoofdkwartier van een Belgische of een multinationale onderneming.
  • Het betrokken kaderlid is tewerkgesteld in een leidinggevende functie.
  • Het kaderlid is verbonden met een arbeidsovereenkomst met de Belgische onderneming en verdient minstens €59,460 bruto per jaar (bedrag 2009).
  • De werkgever moet een hoofdkwartier zijn zoals gedefinieerd in de wet (Koninklijk Besluit van 9 juni 1999).
  • Het hoofdkwartier moet het gewest waarin het gevestigd is, informeren over de arbeidsovereenkomst van het kaderlid met de onderneming.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan is de niet-EER-kaderlid vrijgesteld om in het bezit te zijn van een arbeidskaart en is zijn/haar werkgever vrijgesteld om in het bezit te zijn van een werkvergunning.

Stefan Nerinckx, Advocaat-vennoot, Tel.: + 32 2 800 71 36, E-mail: snerinckx@laga.be
Matthias Lommers, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.