Personal tools

Home Newsroom Legal News Versoepeling overstap tussen tijdskredietregimes
Advocaten | Avocats

Versoepeling overstap tussen tijdskredietregimes

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
In uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord 2009-2010heeft de NAR een nieuwe CAO [1] afgesloten om de wijziging in tijdskredietregimes te vergemakkelijken.

Voorheen was de overstap van een voltijds of halftijds tijdskrediet naar een halftijds of 1/5de tijdskrediet slechts mogelijk na opnieuw een periode van 12 maanden effectieve tewerkstelling.

Door CAO nr. 77quinquies worden de periodes van voltijds of halftijds tijdskrediet voortaan geneutraliseerd. Dit wil zeggen dat deze niet meetellen voor de berekening van de tewerkstellingsperiode van 12 maanden. Om te beoordelen of de voorwaarden voor het aangevraagde tijdskrediet zijn vervuld , wordt derhalve gekeken naar de tewerkstelling in de referentieperiode voor de schriftelijk aanvraag van het initiële tijdskrediet.

Werknemers, zowel onder als boven 50 jaar, die een voltijds of halftijds tijdskrediet genieten, kunnen hierdoor rechtstreekse overstappen naar een halftijds of 1/5de tijdskrediet en dus meer gaan werken, mits onderling akkoord met hun werkgever.

Deze nieuwe regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009, doch dient nog bij KB algemeen verbindend te worden verklaard.

Sofie Bontinck, Advocaat, Tel.: +32 3 242 42 24, E-mail: sobontinck@laga.be
Tom Robert, Advocaat, Tel.: +32 3 242 42 31, E-mail: trobert@laga.be  

[1] CAO n° 77 quinquies van 20 februari 2009 tot aanpassing van CAO n° 77 bis

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.