Personal tools

Home Newsroom Legal News Verplichte eco-cheques in paritair comité 218
Advocaten | Avocats

Verplichte eco-cheques in paritair comité 218

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Op 18 juni laatstleden hebben de sociale partners van paritair comité 218 een ontwerp van sectorakkoord voor de jaren 2009-2010 goedgekeurd. Dit ontwerp van sectorakkoord ligt momenteel ter goedkeuring voor aan de vakorganisaties en zou binnenkort in een sectorale CAO geformaliseerd moeten worden.

Krachtens deze overeenkomst zullen de 400.000 werknemers van paritair comité 218 jaarlijks recht hebben op eco-cheques waarvan de waarde zal afhangen van het arbeidsregime en tewerkstelling van de werknemers gedurende een referentieperiode.

De voltijdse werknemers zullen recht hebben op eco-cheques ter waarde van 125 EUR in 2009 en 250 EUR in 2010. Aan de deeltijdse werknemers zullen de eco-cheques worden betaald volgens de volgende schijven:

Wekelijkse arbeidsduur: 2009 2010
 Vanaf 4/5 van een voltijdse betrekking 125 EUR 250 EUR 
 Vanaf 3/5 van een voltijdse betrekking 100 EUR 200 EUR 
 Vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking 75 EUR  150 EUR 
 Minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking 50 EUR  100 EUR


Deze bedragen zullen echter pro rata aangepast worden aan de werkelijke (of gelijkgestelde) prestaties die worden uitgevoerd tijdens de referentieperiode van 12 maanden, beginnend op 1 juni van het kalenderjaar dat aan het betalingsjaar van de eco-cheques voorafgaat.

De eco-cheques zullen voor de eerste keer toegekend worden in de loop van november 2009 en vervolgens, vanaf 2010, ieder jaar in de loop van juni.

Het sectorakkoord voorziet nog in de mogelijkheid om de toekenning van de eco-cheques om te zetten in een gelijkwaardig voordeel voor 30 oktober 2009. In elke hypothese, zullen de totale kosten voor de werkgever in geen enkel geval hoger kunnen zijn dan de kosten van de toewijzing van de eco-cheques.

Wij herinneren eraan dat de eco-cheques niet onderworpen zijn aan de gewone bijdragen van sociale zekerheid voor zover zij conform de wet worden toegekend [1]. 

Didier Berckmans, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 66, E-mail: diberckmans@laga.be
Jonathan Ketelaers, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 99, E-mail: jketelaers@laga.be

[1] Koninklijk besluit van 14 april 2009 tot invoeging van een artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (M.B., 20 mei 2009 (tweede ed.)). Zie eveneens onze Newsflash van 3 april 2009: “De eco-cheques“.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.