Personal tools

Home Newsroom Legal News Verplichte bekendmaking van belangrijke deelnemingen in niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen.
Advocaten | Avocats

Verplichte bekendmaking van belangrijke deelnemingen in niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen.

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Recent werd een nieuwe wet van kracht, aangaande de verplichting tot bekendmaking van belangrijke deelnemingen in niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen die aandelen aan toonder of gedematerialiseerde effecten hebben uitgegeven.

Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die, door de verkrijging van stemrechtverlenende effecten in een naamloze vennootschap, een groot deel van het aandeelhouderschap verwerft, moet de onderneming inlichten over het aantal effecten dewelke hij bezit. Deze Wet[1] trad in werking op 5 februari 2010. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we graag naar onze nieuwsbrief van 26 november 2009.

Yannick Van den broeke, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 71 64, e-mail: yvandenbroeke@laga.be
Tim Baart, Partner, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 3 242 42 22, e-mail: tibaart@laga.be

[1] Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiƫle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van vennootschappen, B.S. 26 januari 2010 (ed. 1), 3.135.

Click here for the French version

Click here for the English version
Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.