Personal tools

Home Newsroom Legal News Verlenging van de overgangsperiode voor werknemers van Roemenië en Bulgarije
Advocaten | Avocats

Verlenging van de overgangsperiode voor werknemers van Roemenië en Bulgarije

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Met het Koninklijk Besluit van 18 december 2008 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers heeft België de mogelijkheid benut om de overgangsperiode voor de tewerkstelling van de Roemeense en Bulgaarse ingezetenen, die aanvankelijk op 1 januari 2009 zou verstrijken, te verlengen. Dit Koninklijk Besluit verlengt de overgangsperiode tot 31 december 2011.

Ten gevolge van dit besluit zullen de Roemeense en Bulgaarse ingezetenen nog niet kunnen genieten van het principe van vrij verkeer van werknemers. De Roemeense en Bulgaarse ingezetenen moeten dus in principe nog steeds in het bezit zijn van een werkvergunning om in België te werken.

Niettemin bestaat er een mogelijkheid voor Roemeense en Bulgaarse ingezetenen (als EU-ingezetenen) om in het kader van het vrij verkeer van diensten vrijgesteld te worden van deze vereiste. Anderzijds bestaat de mogelijkheid voor Roemeense en Bulgaarse ingezetenen om de werkvergunning gemakkelijk te verkrijgen wanneer zij door een Belgische werkgever in een knelpuntberoep worden tewerkgesteld.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.