Personal tools

Home Newsroom Legal News Verlenging van aandelenoptieplannen
Advocaten | Avocats

Verlenging van aandelenoptieplannen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De vennootschappen en begunstigden van aandelenoptieplannen kunnen voortaan onder bepaalde voorwaarden, de uitoefeningperiode van de toegekende opties verlengen [1].

De nieuwe bepaling is van toepassing op aandelenoptieplannen die onderhevig zijn aan de wet van 26 maart 1999, en afgesloten werden tussen 1 januari 2003 en 31 augustus 2008.

Deze bepaling laat de vennootschap (Belgische of buitenlandse met rechtspersoonlijkheid) die opties aanbiedt toe, met instemming van de begunstigden van de aandelenopties, de uitoefeningperiode van de opties te verlengen met hoogstens 5 jaar, en dit zonder bijkomende fiscale last.

Dit akkoord moet worden bereikt voor 30 juni 2009 en aan de Administratie worden betekend vóór 31 juli 2009.

Evenwel geldt de verlenging, voor het geheel van plannen waarop eenzelfde begunstigde bij eenzelfde vennootschap heeft ingeschreven, slechts voor opties ten belopen van een fiscale waarde van 100.000 EUR.

In de specifieke hypothese waarin het aandelenoptieplan betrekking zou hebben op warranten, kan de maximale uitoefeningperiode van de warranten, vastgesteld door artikel 499 van het Wetboek van vennootschappen op 10 jaar vanaf datum van uitgifte, worden overschreden.

Anne-Françoise Mouchart, Avocat/Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 31, E-mail: amouchart@laga.be

[1] Economische Herstelwet van 27 maart 2009, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7 april 2009, waarbij een paragraaf 5 werd bijgevoegd bij het artikel 47 van de wet 26 maart 1999 betreffende het Belgische actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.