Personal tools

Home Newsroom Legal News Vereenvoudiging formaliteiten voor aanvraag visum
Advocaten | Avocats

Vereenvoudiging formaliteiten voor aanvraag visum

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Om in België tewerkgesteld te kunnen worden, moeten werknemers van buiten de EG gemachtigd worden tot een verblijf in België van meer dan 3 maanden en dit door middel van een aanvraag van een visum type D.

Bij de aanvraag voor een visum type D dienen deze werknemers aan de Belgische consulaire overheid in hun thuisland een uittreksel uit het strafregister voor te leggen (het zogenaamde certificaat van “goed gedrag en zeden”).

Vanaf heden dient dit uitreksel uit het strafregister slechts betrekking te hebben op het laatste jaar in plaats van de laatste vijf jaar.

Deze wijziging is vooral belangrijk voor werknemers die in verscheidene landen hebben gewerkt alvorens naar België uitgezonden te worden. Tot op heden dienden deze werknemers een uittreksel uit het strafregister te bekomen van elk land waarin zij in de laatste vijf jaar hadden verbleven. Deze vereiste had een belangrijke impact omdat het verkrijgen van dergelijke documenten niet altijd eenvoudig is. Het is echter vaak niet eenvoudig om dit certificaat te verkrijgen. In sommige landen moet de aanvraag persoonlijk ingediend worden, zodat deze persoon bijvoorbeeld naar dit land dient te reizen om zich in persoonlijke naam aan te bieden, soms worden zelfs vingerafdrukken vereist. In andere landen is de verwerkingstijd voor het verkrijgen van een dergelijk certificaat uiterst lang (tot 4 maanden) of erg duur (als de werknemer de aanvraag niet persoonlijk kan maken).

Matthias Lommers, Advocaat/Avocat, Tel: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.