Personal tools

Home Newsroom Legal News Verdrag tussen België en India betreffende de sociale zekerheid
Advocaten | Avocats

Verdrag tussen België en India betreffende de sociale zekerheid

last modified Feb 27, 2017 03:41 PM
In november 2008 keurde het Belgische parlement het wetsontwerp goed ter invoering van het sociale zekerheidsverdrag tussen België en India.

Dit verdrag, ondertekend op 3 november 2006, wordt beschouwd als een mijlpaal aangezien het de eerste keer ooit is dat de Indiase autoriteiten dit soort verdrag onderhandelen.

Er wordt verwacht dat het verdrag inwerking zal treden in de eerste helft van 2009.

Dit verdrag dekt de meerderheid van de Belgische en Indiase sociale zekerheidssystemen. Het materieel toepassingsgebied van het verdrag dekt meer bepaald:

  • Het ouderdomspensioen;
  • de invaliditeitsverzekeringsschema’s;
  • het toepasselijk sociale zekerheidsschema voor werknemers en zelfstandigen.

Het verdrag zal zowel toepasselijk zijn op Belgische en Indiase onderdanen als op de onderdanen van derde-landen die onderworpen zijn of onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheidswetgeving van een van de contractsluitende Staten.

Onder het verdrag zal het mogelijk zijn voor de werkgever om werknemers te detacheren naar de andere contractsluitende Staat terwijl hij onderworpen blijft aan de wetgeving van de eerste contractsluitende Staat onder voorwaarde dat de verwachtte duurtijd van de detachering naar de andere contractsluitende Staat 60 maanden niet overschrijdt (5 jaar). Uitzonderingen op deze duurtijd kunnen worden toegestaan na overeenkomst tussen de beide contractsluitende Staten. Er dient weliswaar te worden opgemerkt dat het verdrag geen regels bevat met betrekking tot de detachering van zelfstandigen.

Wij houden u op de hoogte van verder ontwikkelingen.

Olivier Malisse, Advocaat/Avocat, Tel: +32 2 800 71 09, E-mail: omalisse@laga.be
Matthias Lommers, Advocaat/Avocat, Tel: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.