Personal tools

Home Newsroom Legal News Update over de Blue Card
Advocaten | Avocats

Update over de Blue Card

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De Europese Unie is vastberaden om hoogopgeleide werknemers uit niet-EU lidstaten aan te trekken. Daarom is de Blue card-Richtlijn [1] eindelijk aangenomen door de Raad op 25 mei 2009. Het belangrijkste doel is de aanvaarding te vergemakkelijken van hoogopgeleide werknemers door de harmonisatie van de voorwaarden voor toegang tot het grondgebeid en verblijf en door de vereenvoudiging van procedures. Dit moet leiden tot een grotere mobiliteit binnen de EU. Hiervoor ontwierp de EU haar eigen Europese Blue Card systeem, naar analogie met het Amerikaanse Green Card programma.

De Blue Card laat de onderdaan van een niet-EU Lidstaat toe om te verblijven en te werken op het grondgebied van de Lidstaat die de Blue Card uitgeeft. Na 18 maanden is het de werknemer toegestaan te verhuizen naar een andere Lidstaat om hooggekwalificeerd werkt uit te oefenen. Om de Europese Blue Card te verkrijgen moet de aanvrager aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoen zoals: het bewijs kunnen voorleggen van een geldige arbeidsovereenkomst of een bindende werkaanbieding voor hooggekwalificeerd werk van ten minste 1 jaar; over een geldig reisdocument beschikken; een jaarlijks brutoloon verdienden dat niet lager ligt dan anderhalf maal het gemiddeld jaarlijks brutoloon van de betrokken Lidstaat.

De EU Lidstaten hebben tot 19 juni 2011 om de Richtlijn om te zetten en zo de Europese Blue Card te gebruiken. Meer nieuws volgt zodra we kennis hebben over hoe en wanneer de Belgische overheid de Richtlijn zal omzetten.

Matthias Lommers, Advocaat/Avocat, Tel: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

[1] Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, Pb EU L155, 18 juni 2009.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.