Personal tools

Home Newsroom Legal News Uitbreiding van EU Verordening 883/2004 tot onderdanen van derde landen
Advocaten | Avocats

Uitbreiding van EU Verordening 883/2004 tot onderdanen van derde landen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Op 1 januari 2011 is de EU Verordening 1231/2010 in werking getreden die de EU-regels betreffende de coördinatie van sociale zekerheidssystemen uitbreidt tot onderdanen van derde landen, zijnde niet-EU onderdanen. De Verordening verzekert dat derdelanders die legaal op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie verblijven en die zich in een grensoverschrijdende tewerkstellingssituatie bevinden, onderworpen zijn aan dezelfde regels betreffende de coördinatie van sociale zekerheidssystemen als Europese burgers, zijnde de bepalingen van de EU Verordening 883/2004 en van de EU Verordening 987/2009.

Noteer echter dat zowel Denemarken (zoals ook onder de EU Verordening 1408/71) als de UK besloten hebben om de EU Verordening 1231/2010 niet aan te nemen.

Voor de UK betekent dit dat de vorige EU Verordening 1408/71 van toepassing zal blijven in grensoverschrijdende tewerkstellingsituaties waarbij derdelanders betrokken zijn.

Voor Denemarken betekent dit dat voormelde grensoverschrijdende situaties met derdelanders zullen worden opgelost hetzij door bilaterale verdragen (voor zover er één bestaat), hetzij door nationale wetgeving van de betreffende landen.

Mieke Douchy, Legal Consultant, Tel.: + 32 2 800 70 79, E-mail: adouchy@laga.be
Olivier Malisse, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 71 09, E-mail:
omalisse@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version 

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.