Personal tools

Home Newsroom Legal News Toegang tot DOSZ vanaf 1 januari 2009 beperkter voor niet EER-onderdanen
Advocaten | Avocats

Toegang tot DOSZ vanaf 1 januari 2009 beperkter voor niet EER-onderdanen

last modified Feb 27, 2017 03:41 PM
Tot op heden kunnen alle personen die een beroepsactiviteit buiten de Europese Economische Ruimte (EER) [1] of Zwitserland uitoefenen, zich vrijwillig aansluiten bij de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), en dit ongeacht hun nationaliteit en het al dan niet bestaan van een band met België.

Vanaf 1 januari 2009 wordt het persoonlijk toepassingsgebied van de DOSZ ingeperkt. Onderdanen van de EER en van Zwitserland kunnen zich vrijwillig blijven aansluiten bij de DOSZ. Voor alle andere onderdanen, d.w.z. personen die de Belgische nationaliteit niet hebben en die evenmin onderdaan zijn van de EER of van Zwitserland, wordt de toegang beperkt tot diegenen die:

  • hetzij tewerkgesteld zijn door de Belgische Staat, de Gemeenschappen of de Gewesten;
  • hetzij door een onderneming met maatschappelijke zetel in België.

De niet EER-onderdanen die momenteel al aangesloten zijn bij de DOSZ mogen hun verzekering blijven voortzetten tot ze deze beëindigen.

Olivier Malisse, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 71 09, E-mail: omalisse@laga.be
Mieke Douchy, Legal Consultant, Tel.: +32 2 800 70 79, E-mail:
adouchy@laga.be

[1] EER omvat de 27 EU-landen, Ijsland, Lichtenstein en Noorwegen.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.