Personal tools

Home Newsroom Legal News Sociale zekerheidsverdrag tussen België en Indië
Advocaten | Avocats

Sociale zekerheidsverdrag tussen België en Indië

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
België en Indië sloten op 3 november 2006 een verdrag betreffende sociale zekerheid. De inwerkingtreding van dit verdrag, voorzien voor juli 2009, zal grote gevolgen hebben met betrekking tot het sociale zekerheidsstatuut van Belgische werknemers die gedetacheerd zijn of gedetacheerd zullen worden naar Indië.

Werknemers gedetacheerd naar Indië na de inwerkingtreding van het Verdrag

Vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag kan de Belgische werkgever een ‘certificate of coverage’ aanvragen bij de Belgische sociale zekerheidsautoriteiten zodat deze gedetacheerde Belgische werknemers onderworpen blijven aan de Belgische sociale zekerheid en zij geen Indische sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen (gedurende 5 jaar maar met een mogelijke verlenging in geval de sociale zekerheidsautoriteiten van beide landen akkoord zijn) gedurende hun detachering in Indië.

Werknemers reeds gedetacheerd naar Indië alvorens de inwerkingtreding van het Verdrag

De meerderheid van de werknemers die momenteel gedetacheerd zijn naar Indië zijn aangesloten bij de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ/OSSOM). Hoewel het mogelijk is om na de inwerkingtreding van het Verdrag aangesloten te blijven bij DOSZ/OSSOM zullen vele werkgevers deze aansluiting willen annuleren en een ‘certicate of coverage’ willen aanvragen om van de voordelen van een detachering onder het Verdrag te kunnen genieten.

Evenwel beschouwt de Belgische sociale zekerheidsautoriteiten de periodes van aansluiting bij de DOSZ/OSSOM niet als periodes gelijkgesteld met Belgische sociale zekerheid voor detacheringsdoeleinden. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een ‘certificate of coverage’ te verkrijgen voor een werknemer die aangesloten was bij de DOSZ/OSSOM. Van zodra deze opnieuw onderworpen zou zijn aan de Belgische sociale zekerheid voor tenminste 1 dag, d.w.z. de werknemer dient terug te keren naar België en geregistreerd te worden in DIMONA voor minstens 1 dag, kan toch een ‘certificate of coverage’ worden aangevraagd.

Annemie Douchy, Legal Consultant, Tel: +32 2 800 70 79, E-mail: adouchy@laga.be
Matthias Lommers, Advocaat, Tel: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.