Personal tools

Home Newsroom Legal News SIGeDIS
Advocaten | Avocats

SIGeDIS

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Werkgevers zijn een bijzondere bijdrage van 8,86% verschuldigd op de bedragen van bepaalde aanvullende pensioenvoordelen (bijvoorbeeld groepsverzekeringen). Een werkgever die een aanvullend pensioenstelsel aanbiedt aan zijn werknemers, moet de storting van de premies die hij in dit kader heeft verricht, opnemen in zijn RSZ-aangifte.

Momenteel beschikt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet over voldoende gegevens om automatische controles uit te voeren. Hij kan enkel tijdens een controle ter plaatse bij de werkgever controleren of de bedragen (correct) werden aangegeven.

Bedoeling is echter dat dit verandert. In het kader van het Generatiepact werd de vzw SIGeDIS opgericht. Een van de opdrachten van SIGeDIS (Sociale Individuele Gegevens / Données Individuelles Sociales) bestaat erin om gegevens te verzamelen met betrekking tot aanvullende pensioenen. Hiertoe zou een nieuwe databank worden opgericht (Databank 2de Pijler – DB2P die op 1 januari 2011 van start zou gaan.

Met deze 2de pijler databank wil men een betere controle organiseren van de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving inzake aanvullende pensioenen. . De databank brengt verplichtingen met zich mee zowel voor de inrichter als voor de pensioen- en solidariteitsinstelling Op basis van de databank zal SIGeDIS in het bijzonder controleren of het bedrag dat onderworpen is aan de 8,86%-bijdrage voor de aanvullende pensioenen, correct wordt aangegeven.

Er zullen gegevens verzameld worden van de werknemers, zelfstandigen en ambtenaren met betrekking tot alle voordelen die zij in België en in het buitenland hebben opgebouwd in het kader van aanvullend pensioen. Bovendien zou de databank de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen in staat moeten stellen de conformiteit van pensioenplannen met de sociale regels gemakkelijker te controleren. Bedoeling is ook dat de naleving van de fiscale 80%-regel wordt aangescherpt.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here to read English version
Click here to read French version 

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.