Personal tools

Home Newsroom Legal News Paritair comité 336 voor de vrije beroepen
Advocaten | Avocats

Paritair comité 336 voor de vrije beroepen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Zoals reeds meegedeeld in onze newsflash van 20 maart 2008 werd op 8 maart 2008 het paritair comité 336 opgericht voor de vrije beroepen en dienstverlenende personen, voorzover zij niet vallen onder een specifiek paritair comité.

Alle werknemers die voor een werkgever werken die een vrij beroep uitoefent (profession libérale), zoals onder meer boekhouders, accountants, dierenartsen, architecten en advocaten vallen dan ook onder de bevoegdheid van dit nieuwe paritair comité 336.

Tot op heden heeft de totstandkoming van paritair comité 336 geleid tot minder belangrijke aanpassingen, zoals de wijziging van het socialezekerheidsnummer (tweede trimester 2008).

Op 27 maart 2009 werden echter de leden van het paritair comité benoemd [1] en werd het paritair comité geactiveerd. Vanaf nu mag verwacht worden dat er ook daadwerkelijk CAO’s zullen afgesloten worden omtrent de arbeidsvoorwaarden binnen paritair comité 336.

Wij adviseren werkgevers dan ook om na te gaan of hun onderneming onder dit nieuwe paritaire comité zullen gaan ressorteren. We mogen immers nieuwe regels verwachten over onder meer tijdskrediet en de eindejaarspremie.

Tom Claeys, Advocaat, Tel: +32 2 800 71 63, E-mail: tclaeys@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

[1] B.S. 14 april 2009.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.