Personal tools

Home Newsroom Legal News Nieuwe wet mede-eigendom: termijn voor coördinatie statuten verlengd
Advocaten | Avocats

Nieuwe wet mede-eigendom: termijn voor coördinatie statuten verlengd

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
De nieuwe wet op de mede-eigendom van 2 juni 2010 (cfr onze eerdere newsflash “De vernieuwde regeling inzake gedwongen eigendom”) vereiste dat de syndicus een aangepaste gecoördineerde versie opstelde van de basisakte, het reglement van de mede-eigendom en het huishoudelijk reglement en deze voorlegde aan de algemene vergadering van mede-eigenaars vóór 1 september 2011. Een recente aanpassing van de nieuwe wet op de mede-eigendom de dato 13 augustus 2011 (BS 29 augustus 2011) biedt de syndici in ons land 2 jaar langer, meerbepaald tot 31 augustus 2013, om een ontwerp van statuten aangepast aan de de nieuwe wet op de mede-eigendom voor te leggen aan de algemene vergadering.

Naast de verlenging van de coördinatietermijn werd in de wet van 13 augustus 2011 ter wijziging van de nieuwe wet mede-eigendom ook een andere aanpassing doorgevoerd: als de coördinatie van de statuten tot gevolg heeft dat een authentieke akte moet verleden worden, wat het geval zal zijn bij een statutenwijziging goedgekeurd door de algemene vergadering van mede-eigenaars, dan moet de publiciteit van deze akte op het hypotheekkantoor uitsluitend gebeuren op naam van de vereniging van mede-eigenaars, en niet meer op naam van elke mede-eigenaar afzonderlijk.

Stefaan Van Dyck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 2 800 70 38, E-mail: svandyck@laga.be
Katrien Kempe
, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail:
kakempe@laga.be 

Click here to read French version
Click here to read English version 

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.