Personal tools

Home Newsroom Legal News Negatieve indexatie begin 2010
Advocaten | Avocats

Negatieve indexatie begin 2010

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Er bestaat een grote kans dat ongeveer een half miljoen bedienden begin volgend jaar hun loon zien verminderen.

België kent inderdaad een systeem van indexatie van de lonen die worden aangepast aan de evolutie van de prijs van de consumptiegoederen teneinde de koopkracht van de werknemers te waarborgen. Dit systeem van indexatie verschilt van sector tot sector. De reden hiervoor is dat de praktische indexatiemethodes zijn vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten die allen maar in bepaalde sectoren van toepassing zijn. Bepaalde sectoren passen een indexatie op vaste datum toe (dikwijls op 1 januari) of op regelmatige tijdstippen (alle trimesters bijvoorbeeld). Andere sectoren indexeren van zodra een bepaalde drempel wordt overschreden (de bekende “spilindex”).

De recente inflatievoorspellingen van het Planbureau, de economische denktank van de Belgische federale overheid, bevestigen dat een groot aantal paritaire comités die een indexatie op jaarbasis toepassen, dit is ongeveer 40% van de privésector, een negatieve indexatie zullen kennen in de eerste weken van 2010. In totaal moeten niet minder dan 50 sectoren hun loon aanpassen aan de index in het begin van dat jaar.

Normaliter moet men een negatieve indexatie toepassen. Het spreekt voor zich dat de Belgische vakbonden niet enthousiast reageren op de daling van de lonen. Evenwel verzetten ze zich nochtans niet tegen het systeem van negatieve indexatie. Gedurende de voorbije 45 jaar heeft immers de automatische indexatie bijna steeds geleid tot een salarisverhoging die de koopkracht van de werknemers in de Belgische privé-sector heeft gevrijwaard. Zij willen dit systeem niet op de helling zetten.

Het is evenwel mogelijk om de negatieve gevolgen van de automatische indexatie te neutraliseren door de werknemerslonen dit jaar niet te verlagen. Indien een werkgever evenwel wenst te vermijden dat een mogelijke positieve indexatie in 2011 zal moeten berekend worden op het niet gereduceerde loon, is het absoluut cruciaal dat een correcte formulering in de overeenkomsten (collectieve dan wel individuele afhankelijk van het bevoegd PC) wordt gebruikt. Dit zal onprettige verrassingen in 2011 vermijden.

Geert Joosten, Advocaat/Avocat, tel.: +32 2 800 70 68, email: gejoosten@laga.be
Bert Croimans, Advocaat/Avocat, tel. : +32 2 800 70 25, email : bcroimans@laga.be
Tom Claeys, Advocaat/Avocat, tel. : +32 2 800 71 63, email : tclaeys@laga.be
Delphine Bibauw, Advocaat/Avocat, tel. : +32 2 800 70 26, email : dbibauw@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.