Personal tools

Home Newsroom Legal News Nationaliteitswetgeving wordt verstrengd
Advocaten | Avocats

Nationaliteitswetgeving wordt verstrengd

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Op 9 oktober heft de Belgische regering de beslissing genomen om de voorwaarden voor het bekomen van de Belgische nationaliteit te verstrengen. Als gevolg hiervan zal de Belgische nationaliteitswetgeving weldra aangepast worden.

Volgens de nieuwe vereisten zullen vreemdelingen die de Belgische nationaliteit wensen te verkrijgen in ieder geval een verblijfskaart voor een onbeperkt verblijf dienen te hebben. Voorts zullen zij werkelijke banden met België dienen aan te tonen. Ook de voorwaarden voor naturalisatie door de Kamer van volksvertegenwoordigers zullen wijzigen. Een vreemdeling die de Belgische nationaliteit wenst te bekomen door naturalisatie zal een verblijfskaart voor een onbeperkte duur moeten hebben en moet tenminste 5 jaar (in plaats van 3 jaar voorheen) zijn hoofdverblijfplaats in België hebben. Hij/zij zal een voldoende kennis van tenminste 1 van de landstalen moeten aantonen en het bewijs leveren van een actieve deelname aan het gemeenschapsleven in België.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.