Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Jun 03, 2014 04:19 PM
March 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

Contact

BTW

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • Hof van Beroep Brussel oordeelt dat gratis verkrijging van onroerende goederen op het einde van een opstalrecht geen aanleiding geeft tot verplichte onmiddellijke winsterkenning; daarnaast heeft het hof ook geoordeeld dat activa waarvan het gebruik aan derden wordt afgestaan vanuit fiscaal perspectief wel degressief kunnen worden afgeschreven (Hof van Beroep Brussel 15 januari 2014, Fiscoloog 1378, 1)
  • Sinds 1 januari 2011 wordt de gelijktijdige overdracht van de eigendom van grond en (nieuw) gebouw door eenzelfde per-soon volledig onderworpen aan BTW. De administratie neemt nu het standpunt in dat wanneer de verkoop van een nieuw gebouw gelijktijdig plaatsvindt met de vestiging of overdracht van een ander zakelijk recht (bijv. een opstalrecht) op het bij-horend terrein door dezelfde persoon, de vestiging / overdracht van dit zakelijk recht op de grond onderworpen blijft aan het evenredig registratierecht van 2% (Besl. 11 september 2013, nr. E.E./105.446.; Rep. RJ 83/12-02).

Contact

Varia - Divers

  • Hof van beroep beslist dat een sms-bericht het begin van schriftelijk bewijs kan zijn wanneer de verkoopovereenkomst van een woning niet is veruitwendigd in een onderhandse akte. Het begin van bewijs moet worden aangevuld met getuigen of vermoedens om de wilsovereenstemming over de prijs en de zaak aan te tonen (Hof van Beroep Gent, 26 september 2013, TBBR 2014, afl. 3, 116).
  • Er is een vergoeding verschuldigd aan een vastgoedmakelaar van zodra dat de overeenkomst met behulp van zijn tussenkomst wordt gesloten. Een vastgoedmakelaar heeft derhalve ook recht op zijn commissieloon in geval van minnelijke ontbinding van de koopovereenkomst (Hof van Beroep Luik, 19 december 2013, JT 2014, 196).

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.