Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Sep 04, 2014 06:39 PM
July 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

Contact

BTW

  • Rechtbank van Eerste Aanleg Namen stelt dat particulieren die 6 nieuwe appartementen verkopen, moeten worden aanzien als professionele verkopers van onroerend goed voor btw (Rb. Namen, 22 januari 2014, nr. 11/872/A).
  • Wetsvoorstel ingediend tot verlenging van de termijnen voor de btw-rapportering (Wetsvoorstel van 23 juli 2014)

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • De rechtbank van eerste aanleg te Brugge aanvaardt dat ook vruchtgebruik in aanmerking komt als geldige wederbelegging binnen de vijfjarige wederbeleggingstermijn. (Rb. Brugge 21 maart 2011, FJF 2013, afl. 3, 298).
  • Het verdelingsrecht dat in 2012 in Vlaanderen op 2,5% werd gebracht, zou conform het Vlaams Regeerakkoord opnieuw verlaagd worden tot 1% (Vlaams Regeerakkoord 2014-1019)

Contact

Varia - Divers

  • Uit artikel 14 lid 1 en 2 Handelshuurwet volgt dat de hoofdhuurder verplicht is binnen een termijn van drie maanden na de aanvraag tot huurhernieuwing van de onderhuurder kennis te geven van zijn antwoord, zo niet wordt hij door zijn stilzwijgen geacht ermee in te stemmen. Ten opzichte van de verhuurder heeft de onderhuurder evenwel geen middel indien geen actie wordt ondernomen binnen de dertig dagen. (Cass, 22 maart 2013, NjW 2014, 506)
  • In de veronderstelling dat het beding met betrekking tot de vergoeding van een immobiliënagent niet duidelijk zou zijn, kan de rechter bij de interpretatie van die clausule rekening houden met de gangbare gebruiken. In concreto betekent dit dat als de verkoopsovereenkomst getekend is, de makelaar recht heeft op zijn vergoeding, ook als de verkoopsovereenkomst wordt ontbonden of niet verder wordt uitgevoerd. (Luik (3e K. ), 3 februari 2014, RNB 7-2014, 601)
  • De garantie van verborgen gebreken houdt op wanneer de kopers eenzijdig tot de vervanging van de zaak zijn overgegaan, alsook wanneer zij niet aantonen dat indien zij kennis hadden van het gebrek, zij het goed ofwel niet, ofwel aan een lagere prijs hadden gekocht. (Rb. Huy, (3e K.), 9 januari 2014, RNB 7-2014, 605).
  • Volgens artikel 525 van het Burgerlijk Wetboek wordt de eigenaar onder bepaalde voorwaarden geacht roerende voorwerpen blijvend aan zijn erf verbonden te hebben. Een essentieel element hierbij is de intentie van de eigenaar het betreffende goed te bestemmen als een blijvende bijzaak aan zijn onroerend goed. De intentie op zich volstaat echter niet; de blijvende verbondenheid moet gerealiseerd zijn, wat zich uit in een materiële en duurzame aanhechting. (Rb. Huy, (3e K.), 9 januari 2014, RNB 7-2014, 605)

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.