Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Jun 03, 2014 04:42 PM
January 2014

Het real estate team van Laga zal u vanaf januari 2014 maandelijks multidisciplinair informeren over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française

Administratief recht

Contact

Fiscaliteit

  • De terbeschikkingstelling van blijvend geïnstalleerde werktuigen en machines is in elk geval onderworpen aan btw en kwalificeert niet voor de btw-vrijstelling voor onroerende verhuur (Wet 21 december 2013, BS 31 december 2013)
  • Verkoop van nieuwe assistentiewoningen in een mede-eigendomsstructuur aan particuliere investeerders kan aan 12% onderworpen zijn (beslissing van 17 oktober 2013 nr. E.T.124.535)
  • Btw-aftrek over infrastructuurwerken wordt verduidelijkt in de beslissing van 23 december 2013 (Nederlands | Français)
  • Rechtbank van eerste aanleg te Bergen beslist dat het btw-tarief van 6% voor renovatie enkel van toepassing is wanneer het oude gebouw reeds als woning werd gebruikt (Rb. Bergen 20 juni 2013, nr. 12/259/A)
  • Hof van Beroep Gent preciseert het begrip inbreng van bedrijfstak ten opzichte van overdracht ten bezwarende titel voor doeleinden van vrijstelling van heffing van evenredige registratierechten bij partiële splitsing zoals voorzien in artikel 117 § 2 W.Reg. (Hof van Beroep Brussel 12 maart 2013, nr. 2011/AR/276)
  • Directe belastingen en PPS projecten: intresten toegekend aan Europese Investeringsbank worden uitgesloten van de ‘thin-cap’ regeling waarbij intresten betaald aan bepaalde instellingen niet aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting, in de mate dat een ratio schuld/eigen vermogen van 5 op 1 wordt overschreden (Art. 4 van de Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, BS 31 december 2013)

Contact

Varia - Divers

  • Geen cash betaling meer mogelijk bij de aankoop van onroerend goed sinds 1 januari 2014 (Gewijzigd art. 20 van de wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme)
  • Nieuw huurwaarborgfonds in Vlaanderen ter bescherming van verhuurder en huurder operationeel geworden (Besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013, BS 25 november 2013)
  • Reguliere registratietermijn van 15 dagen voor notariële akte geldt nu ook bij de verkoop op commandverklaring (Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, BS 31 december 2013)
  • Belgisch Staatsblad publiceert op 31 januari 2014 de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, waarbij aan de gewesten de bevoegdheid wordt toegekend tot het opstellen van specifieke regels voor handelshuur en woninghuur (Bijzondere wet van 6 januari 2014, BS 31 januari 2014)

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.