Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Jun 03, 2014 04:28 PM
February 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook in februari opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

Contact

BTW

  • De drempel om kwartaalaangiftes voor btw in te dienen, werd verhoogd naar 2,5 miljoen euro per jaar en dit met ingang van 1 januari 2014 (BS 30 december 2013)
  • De elektronische indiening van de verschillende btw-aangiften en listings, wijzigt op korte termijn. Indiening vereist de koppeling aan een elektronische identiteitskaart of een digitaal certificaat.
  • Vanaf 1 januari 2014 kwalificeren goederen en diensten als een bedrijfsmiddel wanneer de waarde ervan minstens 1.000,00 euro bedraagt (BS 9 december 2013). Nieuwe drempel geldt enkel voor aankopen vanaf 1 januari 2014 (beslissing Btw, nr. E.T. 125.162, dd. 16.01.2014 – Nederlands | Frans).

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • Nieuw handboek bevattende een beknopt doch volledig overzicht inzake registratierechten van toepassing in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestemd voor practici in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening (Handboek Registratierechten)
  • Hof van Beroep van Luik bevestigt dat de inbreng van vastgoed gevolgd door de overdracht van aandelen simulatie uitmaakt indien uit voldoende overeenstemmende elementen blijkt dat de affectio societatis ontbreekt in hoofde van de inbrenger (Hof van Beroep Luik 19 juni 2013, nr. 2011/RG,799)

Contact

Varia - Divers

  • Wijzigingen aan de Opstalwet goedgekeurd in de Kamer en overgezonden naar de Senaat (Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie);
  • Vruchtgebruik kan afgesloten worden onder ontbindende voorwaarde van faillissement of de indiening van een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie (Rb. Antwerpen 29 maart 2012)
  • Vervreemdingsverbod basisakte appartementseigendom: clausule met verbod tot verkoop garage aan andere personen dan de eigenaars van de privégedeelten is nietig want onbeperkt in de tijd én zonder legitiem doel (Rb. Gent 4 juni 2013)

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.