Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new (Dutch)

last modified Sep 05, 2014 01:39 PM
August 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

Contact

BTW

  • Dienst Voorafgaandelijke Beslissing verduidelijkt opnieuw de btw-regeling voor een DBFM-contract (Voorafgaande beslissing nr. 2013.370 dd. 15.04.2014)
  • Minister van Financiën geeft aan onder welke voorwaarde werken aan een woning, bestemd voor verhuur aan een persoon met een handicap, onder een verlaagd tarief kunnen vallen (Mondelinge vraag nr. 21856 van de heer Devlies dd. 11.02.2014)

Contact

Registratierechten – directe belastingen

  • Het Brussels Regeerakkoord 2014-2019 maakt melding van de opstart van onderhandelingen met de federale regering en de andere Gewesten omtrent de eventuele versterking van de nieuwe antimisbruikbepaling om de technieken voor het ontduiken van registratierechten bij grote vastgoedtransacties tegen te gaan (Brusselse Regeerakkoord 2014-2019)

Contact

Varia - Divers

  • Wanneer een mede-eigenaar een rechtsvordering betreffende zijn kavel alleen instelt en nalaat om de syndicus daarover in te lichten, zal zijn vordering onontvankelijk verklaard worden (Cass. 30 januari 2014, T.App. 2014, afl. 2, 24);
  • Wanneer kopers een onroerend goed kopen om er een horecazaak in uit te baten en wanneer achteraf blijkt dat dit niet mogelijk is wegens ligging in agrarisch gebied, leidt dit tot nietigheid van de verkoopsovereenkomst op grond van dwaling omdat de verkopers de kopers niet hadden geïnformeerd over de stedenbouwkundige toestand van het onroerend goed (Cass. 23 januari 2014, TBO 2014, 137).

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.