Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Apr 13, 2015 02:42 PM
April 2015

Het Real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht.  Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

  • Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) kent twee bekendmakingsvoorschriften: bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch staatsblad én terinzagelegging bij elke betrokken gemeente (art. 2.2.12 VCRO). De termijn voor annulatieberoep bij de Raad van State begint slechts te lopen als beide bekendmakingsvoorschriften zijn vervuld (RvS 8 april 2014, RW 2014-15, nr. 27, 1).
  • De huur van een toekomstig te realiseren onroerend goed waarvan de eisen mee aangestuurd worden door de overheid (publieke vastgoed transactie), dient te worden gelijkgesteld met een overheidsopdracht van werken omdat de realisatie van het bouwwerk als determinerend wordt beschouwd voor de latere verhuring aan de overheid en het hoofdvoorwerp vormt voor de transactie (HvJ, C-213/13, 10 juli 2014).

Contact

BTW

  • De Belgische btw-administratie legt zich neer bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie en aanvaardt de btw-aftrek van cateringkosten tijdens publicitaire evenementen. Voor evenementen vanaf 1 januari 2012 kan desgevallend nog btw worden teruggevraagd. (Beslissing Btw nr. E.T.124.247 van 13 maart 2015).
  • Dienst Voorafgaandelijke Beslissing bevestigt werkwijze waarbij particuliere investeerders kunnen investeren in hotelkamers die vervolgens ter beschikking worden gesteld aan de hotelexploitant. Particuliere investeerder kan recht op aftrek van btw uitoefenen. (Voorafgaandelijke Beslissing nr. 2014.690 van 13 januari 2015).
  • In een zaak die betrekking had op transacties vóór 2011, werd door het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigd dat publiciteitskosten niet volledig aftrekbaar zijn wanneer een ‘grondvennootschap’ toetreedt als een stille vennoot tot een stille handelsvennootschap met een ‘aannemer’, doordat de aannemer wordt geacht ook de grond te hebben verkocht voor btw (Antwerpen 9 september 2014, rol nr. 2013/AR/2780)

Contact

Varia - Divers

  • Wet hypothecair krediet grotendeels opgeheven, ingevolge inwerkingtreding Boek VII van het wetboek economisch recht (WER) over betalings- en kredietdiensten op 1 april 2015 (Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht, BS 28 april 2014).
  • Een aanvraag tot handelshuurhernieuwing moet aan alle onverdeelde mede-eigenaars verhuurders worden gericht, behalve als één of meer onder hen door de overigen werd(en) gemachtigd om het verhuurde goed te beheren (Vred. Antwerpen 20 maart 2014, RW 2014-15, nr. 22, 871).

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.