Personal tools

Home Newsroom Legal News Monthly real estate update - What's new? (Dutch)
Advocaten | Avocats

Monthly real estate update - What's new? (Dutch)

last modified Jun 03, 2014 04:08 PM
April 2014

Het real estate team van Laga informeert u ook deze maand opnieuw over de laatste nieuwe ontwikkelingen in het vastgoedrecht. Onze experten in fiscaal recht, administratief recht en burgerlijk-financieel recht brengen u graag vanuit hun juridische praktijk op de hoogte van de laatste wetgeving en rechtspraak.

Cliquez ici pour la version française.

Administratief recht

 • Vlaams decreet omgevingsvergunning en handhaving omgevingsvergunning goedgekeurd in de plenaire vergadering Vlaams Parlement (Decreet betreffende de omgevingsvergunning en Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning).
 • Nieuw model aanvraag stedenbouwkundige vergunning van toepassing in Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 mei 2014 (Besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2014, BS 12 maart 2014).
 • Makelaars kunnen nu ook boete oplopen vanwege het Vlaams Energieagentschap indien niet wordt voldaan aan advertentieplicht met betrekking tot het energieprestatiecertificaat (Decreet van 14 maart 2014 houdende wijziging van het Energiedecreet, BS 28 maart 2014).

Contact

BTW

 • Recht op aftrek van btw voor de ‘toevallige belastingplichtige’ verduidelijkt voor kosten die verband houden met inbouwapparatuur in keukens (beslissing nr. E.T.125.655 van 13 maart 2014).
 • Verlaagd btw-tarief in het kader van de sociale woningbouw en woningen voor gehandicapten uitgebreid voor bepaalde private initiatiefnemers (beslissing nr. E.T.125.365 van 11 april 2014)
 • Belgische staat moet partij zijn in een procedure waar de aannemer over de renovatiewerken het normaal tarief van 21% in plaats van 6% heeft toegepast (Rb. Eupen 3 februari 2014, rolnr. 441/2012)
 • De Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen in fiscale zaken bevestigt dat de verkoop van individuele assistentiewoningen, ter beschikking gesteld aan een erkende exploitant, onderworpen is aan 12% btw (Voorafgaande beslissing nr. 2013.548 dd. 17.12.2013)

Contact

Registratierechten – directe belastingen

 • De gesplitste verkoop door een vennootschap van enerzijds een te slopen gebouw aan vennootschap B en anderzijds het terrein waarop dit gebouw werd opgericht aan vennootschap C, geeft enkel aanleiding tot de toepassing van het verkooprecht op het terrein. Het te slopen gebouw wordt bij vervroeging als roerend beschouwd en bijgevolg niet onderworpen aan enige registratierechten (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.296, d.d. 27 augustus 2013).
 • De fusie van twee verenigingen van mede-eigenaars wordt niet uitdrukkelijk getarifeerd door het Wetboek Registratierechten en is bijgevolg slechts onderworpen aan het algemeen vast recht van €50 in geval van aanbieding ter registratie (Voorafgaande Beslissing nr. 2013.295, d.d. 5 november 2013).

Contact

Varia - Divers

 • Wetsontwerp betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen aangenomen in federale Kamer en Senaat (Wetsontwerp betreffende gereglementeerde vastgoedvennootschappen)
 • De vordering tot staking ingesteld door de Orde van Architecten is onontvankelijk omdat haar statutair doel niet voorziet in de verdediging van de collectieve belangen van haar leden (Comm. Bruxelles, 18 février 2014, JT n° 14 – 2014, 249).

Contact

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.