Personal tools

Home Newsroom Legal News Indienen aanvraag beroepskaarten in België met ingang van 1 januari 2009
Advocaten | Avocats

Indienen aanvraag beroepskaarten in België met ingang van 1 januari 2009

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De afgifte van beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen is met ingang van 1 juli 2007 aan erkende ondernemingsloketten toevertrouwd en niet langer aan de gemeenten of de Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers in het buitenland [1].

Met ingang van 1 januari 2009 moeten officieel in België ingeschreven buitenlandse zelfstandigen nu ook hun aanvraag van beroepskaart indienen bij één van de erkende ondernemingsloketten in België. Buitenlandse zelfstandigen die hun woonplaats in het buitenland hebben, moeten hun aanvraag blijven indienen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire autoriteiten in het buitenland.

Deze wijziging betekent dat de Belgische gemeenten niet langer betrokken zijn bij de aanvraag van beroepskaarten.

De beslissing tot toekenning van een beroepskaart blijft in handen van het Ministerie van Middenstand.

Het indienen van een aanvraag tot het bekomen, hernieuwen of wijzigen van een beroepskaart bij het ondernemingsloket in België of bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire autoriteiten in het buitenland is onderworpen aan een recht van 140 EUR.

Olivier Malisse, Advocaat, Tel.: +32 2 800 71 09, E-mail: omalisse@laga.be
Mieke Douchy, Legal Consultant, Tel.: +32 2 800 70 79, E-mail: adouchy@laga.be  

[1] We verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrief van 11 oktober 2007.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.