Personal tools

Home Newsroom Legal News Indexering van de loonschalen voor arbeidskaarten
Advocaten | Avocats

Indexering van de loonschalen voor arbeidskaarten

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Overeenkomstig artikel 131 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 februari 2003), worden de in aanmerking te nemen salarisniveaus voor de toekenning van de arbeidsvergunningen en de arbeidskaarten aan hooggeschoolde buitenlandse werknemers die minder dan 4 jaar in België werken en aan kaderleden die in België een leidinggevende functie bekleden, gekoppeld aan het indexcijfer van de lonen. Deze niveaus worden dan ook elk jaar aangepast.

Vanaf 1 januari 2011 worden de arbeidsvergunningen en -kaarten toegekend aan:

  • Hooggeschoolde buitenlandse werknemers, waarvan het werk in België beperkt is tot 4 jaar (verlengbaar voor een periode van nog eens vier jaar), zelfs indien het mogelijk is om op de Europese arbeidsmarkt mensen te vinden die deze activiteit kunnen uitoefenen, voor zover het brutoloon hoger ligt dan 36.604 € per jaar;
  • Buitenlandse kaderleden die een leidinggevende functie uitoefenen, voor zover hun brutoloon hoger ligt dan 61.071 € per jaar.

Matthias Lommers, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be
Nathalie De Koninck, Legal Consultant, Tel: + 32 2 800 70 64, Email: ndekoninck@laga.be  

Click here to read English version
Click here to read French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.