Personal tools

Home Newsroom Legal News Indexering van de loonschalen inzake de uitreiking van arbeidskaarten
Advocaten | Avocats

Indexering van de loonschalen inzake de uitreiking van arbeidskaarten

last modified Feb 27, 2017 03:41 PM
Overeenkomstig artikel 131 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, worden de in aanmerking te nemen salarisniveaus voor de toekenning van de arbeidskaarten aan hooggeschoolde buitenlandse werknemers en aan kaderleden die in België een leidinggevende functie bekleden, gekoppeld aan het indexcijfer van de lonen. Deze niveaus worden elk jaar aangepast.

Vanaf 1 januari 2009 worden de arbeidsvergunningen en -kaarten toegekend aan:

  • Hooggeschoolde buitenlandse werknemers (niet behorend tot de EER), waarvan het werk in België beperkt is tot 4 jaar (verlengbaar voor een periode van nog eens vier jaar), zelfs indien het mogelijk is om op de arbeidsmarkt mensen te vinden die deze activiteit kunnen uitoefenen, voor zover het brutoloon hoger ligt dan 35.638 EUR per jaar;
  • Buitenlandse kaderleden (niet behorend tot de EER) die een leidinggevende functie uitoefenen in België in een vestiging of een filiaal van een buitenlandse vennootschap, voor zover hun brutoloon hoger ligt dan 59.460 EUR per jaar.

Lynn Bogaert, Advocaat/Avocat, Tel: +32 2 800 71 44, E-mail: lybogaert@laga.be
Matthias Lommers, Advocaat/Avocat, Tel: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.