Personal tools

Home Newsroom Legal News Indexering van de lonen, het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor Bedienden (PC nr. 218)
Advocaten | Avocats

Indexering van de lonen, het Aanvullend Nationaal Paritair Comite voor Bedienden (PC nr. 218)

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
De indexering van de lonen in het paritair comité (PC) nr. 218 geeft aanleiding tot heel wat onduidelijkheden, wat noopt tot de volgende concrete informatie.

In België worden de lonen aangepast aan de stijging van de prijzen van de consumptiegoederen. Dit moet de koopkracht van de werknemers veilig stellen. Hoe deze indexering moet gebeuren, verschilt van sector tot sector. Voor de bedienden die vallen onder het PC nr. 218, wordt het loon één keer per jaar aangepast aan de stijging van de levensduurte. Dit gebeurt bij het begin van ieder nieuw jaar (in concreto in januari). Dit jaar, in 2009, moeten de lonen van deze bedienden, door toedoen van de indexering, met minstens 4,51 % stijgen [1].

In tegenstelling tot wat vaak ten onrechte wordt gedacht, moeten de lonen van alle bedienden die vallen onder het PC nr. 218 worden geïndexeerd. Het is dus niet zo dat de lonen van sommige bedienden niet zouden moeten worden aangepast, omdat men hun beroep niet kan onderbrengen in één van de functies van de functieclassificatie van het PC nr. 218.

De verplichting om de lonen aan te passen aan de evolutie van de index kan problemen scheppen voor buitenlandse werknemers die in België werken, die vallen onder de toepassing van het PC nr. 218 en waarvan het loon een netto gegarandeerd loon is. De indexering gebeurt immers normaal op het bruto loon. Het bruto loon van de buitenlandse werknemers met een netto gegarandeerd loon kan echter schommelen en volgt zeker de evolutie van het netto loon niet [2]. Om dit probleem praktisch op te lossen kan men ervoor kiezen om in januari het netto gegarandeerd loon te verhogen. Naar aanleiding daarvan licht men de werknemer goed in welk deel van de loonsverhoging bedoeld is om de evolutie van de index te volgen.

Vooraleer de indexatie op buitenlandse werknemers evenwel toe te passen, is het nuttig eerst na te gaan of het Belgische arbeidsrecht, minstens de verplichte indexering, wel van toepassing is / dient toegepast te worden op de betrokkene.

Geert Joosten, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 68, E-mail: gejoosten@laga.be

[1] Dit hoge cijfer is te verklaren doordat de inflatie in België hoog opliep in 2008, met een piek tot bijna 6 procent in juli 2008.
[2] Bijvoorbeeld als gevolg van grote fluctuaties qua reizen.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.