Personal tools

Home Newsroom Legal News Het “NRRB” bonusplan en CAO 90bis
Advocaten | Avocats

Het “NRRB” bonusplan en CAO 90bis

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Vastgesteld werd dat ondernemingen al te weinig gebruik maken van het systeem van het niet-recurrent resultaatsgebonden bonusplan (NRRB-plan) ondanks de fiscale en parafiscale voordelen die hieraan verbonden zijn.

Ter herinnering, indien de werkgever een netto-bonus van 500,00 EUR aan zijn werknemer wil toekennen, kost dit onder het normale bonussysteem al gauw het driedubbele (bedrijfsvoorheffing, werknemersbijdragen RSZ, werkgeversbijdragen RSZ). Onder het NRRB-plan is op dit bedrag echter enkel een bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid van 33% verschuldigd (maw totale kostprijs is slechts 665,00 EUR voor het zelfde netto-bedrag van 500,00 EUR).

De reden voor de beperkte toepassing bleek onder meer te liggen in de complexiteit van de invoering ervan. De Nationale Arbeidsraad is aan dit probleem tegemoetgekomen en heeft via de nieuwe CAO 90bis, de formaliteiten proberen vereenvoudigen. De voornaamste vereenvoudigingen zijn :

  • De onderneming dient voor de invoering het standaard document te gebruiken dat bij CAO 90bis werd ingevoerd (geen onderscheid meer tussen toetredingsakte en toekenningsplan).
  • Indien de formaliteiten niet nagekomen, zal de werkgever toch nog tot correctie kunnen overgaan (binnen één maand nadat de werkgever op de hoogte werd gebracht);

De nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 1 april 2011.

Inge Derde, Advocaat/Avocat, Tel : + 32 800 71 08, E-mail : iderde@laga.be
Thomas Martens, Advocaat/Avocat, Tel : + 32 56 59 43 35, E-mail : thmartens@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.