Personal tools

Home Newsroom Legal News Forfaitaire waardering bepaalde beroepskosten door RSZ
Advocaten | Avocats

Forfaitaire waardering bepaalde beroepskosten door RSZ

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
In onze newsflash van 11 januari 2010 meldden wij u de omkering van de bewijslast voor sociale zekerheidsdoeleinden van forfaitair terugbetaalde beroepskosten.

Hoewel de RSZ de forfaitaire terugbetaling van kleine en/of moeilijk bewijsbare professionele kosten aanvaardde, hanteerde zij hiervoor geen duidelijke richtlijnen voor diverse veel voorkomende beroepskosten zoals bureaukosten, autokosten (car wash, garage en parking) ,etc.

Hierin is recent verandering gekomen door de publicatie van de nieuwe onderrichtingen voor werkgevers door de RSZ voor het derde kwartaal 2010.

De nieuwe onderrichtingen voorzien in een tabel die een omschrijving bevat van verschillende posten waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt, alsook de bedragen en de voorwaarden waaronder zij mogen toegepast worden. Zo kan een werkgever een forfaitaire vergoeding toekennen voor het stallen van een bedrijfsvoertuig – dat voornamelijk voor professionele doeleinden wordt gebruikt –, doch op voorwaarde dat de werkgever uitdrukkelijk deze verplichting oplegt aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden om de veiligheid van de wagen of de inhoud ervan te beschermen. De bedragen in de tabel zijn maximumbedragen, maar indien de werkgever van oordeel is dat de kosten die de werknemers maken groter zijn dan de forfaitair voorziene bedragen, kan de werkgever uiteraard ook opteren om deze hogere kosten te bewijzen.

Deze nieuwe richtlijnen inzake de forfaitaire terugbetaling van kosten zorgen voor meer rechtszekerheid, hetgeen enkel kan worden toegejuicht. Hoewel de onderrichtingen van de RSZ op zich geen bindend karakter hebben, doen werkgevers er evenwel goed aan om hun bestaande beleid inzake de terugbetaling van kosten te toetsen aan deze nieuwe onderrichtingen en indien nodig of nuttig hun beleid bij te sturen.

Didier Berckmans, Avocat/Advocaat, Tel.: + 32 2 800 70 66, E-mail: diberckmans@laga.be
Thomas Martens, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 59 56 43 35, E-mail: thmartens@laga.be

Click here to read the English version
Click here to read the French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.