Personal tools

Home Newsroom Legal News Elektronische procesvoering voor de Raad van State vanaf 1 februari 2014
Advocaten | Avocats

Elektronische procesvoering voor de Raad van State vanaf 1 februari 2014

last modified Jan 21, 2014 05:26 PM
Vanaf 1 februari 2014 wordt het mogelijk om bij de Raad van State procedurestukken elektronisch neer te leggen (1). Meer in het bijzonder gaat het om het administratief dossier, verzoekschriften, memories en bijhorende stukken. Deze online neerleggingsmogelijkheid wordt opengesteld voor praktisch alle gedingen voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, met uitzondering van de versnelde procedures alsook de beroepen inzake gemeenteraadsverkiezingen.

Tot nader order blijft de elektronische indiening een mogelijkheid, maar de keuze ervoor wordt definitief van zodra een processtuk langs elektronische weg wordt ingediend.

In concreto dient men zich door middel van zijn elektronische identiteitskaart te registreren bij een beveiligde en door de Raad van State beheerde website (e-ProAdmin), waar de processtukken kunnen worden gedeponeerd en uitgewisseld. Van deze deponering worden de partijen via een e-mailbericht op de hoogte gebracht. Ook de cliënt zou – na machtiging van diens advocaat – het elektronisch dossier kunnen raadplegen, maar zou geen stukken kunnen neerleggen zonder medeweten van laatstvermelde. Indien het onmogelijk of praktisch moeilijk is om stukken van het administratief dossier in elektronische vorm om te zetten (zoals stalen, omvangrijke plannen, een lijvig dossier, …), kunnen deze nog steeds ter griffie worden neergelegd. Omdat deze techniek niet onfeilbaar is, wordt voorzien in een reeks opvangbepalingen in geval van een defecte infrastructuur van de partij alsook van een onderbroken toegang tot de website van de Raad van State.

De Raad van State stelt alvast op zijn website een gebruikershandleiding van de elektronische procesvoering ter beschikking vooraleer deze officieel start op 1 februari 2014 (2).

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be
Steven Verbeyst, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 82, E-mail: sverbeyst@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

(1) KB 13 januari 2014, BS 16 januari 2014, 2.993.

(2) http://www.raadvst-consetat.be//?action=doc&doc=976

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.