Personal tools

Home Newsroom Legal News Eenmalige tolerantie voor laattijdige ecocheques
Advocaten | Avocats

Eenmalige tolerantie voor laattijdige ecocheques

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
In onze newsflash van 3 april 2009 meldden wij de invoering van de ecocheque als een nieuw verloningselement dat onder bepaalde voorwaarden is vrijgesteld van personenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen.

Eén van de voorwaarden is dat het bedrag van de toegekende ecocheques niet hoger mag zijn dan 125 EUR in 2009 en 250 EUR vanaf 2010.

Doordat in verscheidene sectoren en/of ondernemingen de onderhandelingen over de daadwerkelijke invoering van ecocheques moeizaam zijn verlopen, worden de ecocheques m.b.t. 2009 in de praktijk vaak pas in 2010 uitbetaald samen met de ecocheques m.b.t. 2010, waardoor het maximumbedrag voor 2010 wordt overschreden.

Volgens de RSZ dienen ecocheques m.b.t. 2009 doch uitbetaald in 2010 evenwel niet te worden aangerekend op het maximumbedrag voor 2010, op voorwaarde dat de CAO die het recht op ecocheques m.b.t. 2009 invoert effectief gesloten is in 2009.

De fiscus daarentegen bleef tot voor kort vasthouden aan het ogenblik van betaling van de ecocheques: wanneer het bedrag van de in 2010 uitbetaalde ecocheques 250 EUR overschrijdt, zijn de ecocheques volledig belastbaar.

In het Belgische Staatsblad van 8 oktober 2010 liet de fiscale administratie echter weten een “eenmalige tolerantie” te verlenen opdat de ecocheques m.b.t. 2009 en 2010, uitbetaald in 2010, niet zouden worden belast – uiteraard voor zover de toegelaten bedragen (375 EUR in het totaal) niet worden overschreden. Lees ook de Tax Alert gepubliceerd door Deloitte Belgium.

Sofie Bontinck, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 3 242 42 24, E-mail: sobontinck@laga.be
Tom Robert, Advocaat/Avocat, Tel.: + 32 3 242 42 31, E-mail:
trobert@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

 

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.