Personal tools

Home Newsroom Legal News Eengemaakte aangifte
Advocaten | Avocats

Eengemaakte aangifte

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Ondernemingen die muziek afspelen, dienen daar in bepaalde gevallen vergoedingen voor te betalen. De aangifte hiervan werd vereenvoudigd.

De overeenkomst die eind 2009 werd gesloten tussen beheersvennootschappen (SABAM, SIMIM en URADEX) en werkgeversorganisaties (VBO, UNIZO en NSZ) klaart enkele zaken uit i.v.m. de te betalen vergoeding. Indien een onderneming muziek speelt bv. op de werkvloer (plaatsen die enkel voor werknemers toegankelijk zijn), in publieke ruimtes (ook toegankelijk voor niet-werknemers), aan de telefoon (wachtmuziek) of op de website, dient zij voor muziek die niet rechtenvrij is twee verschillende vergoedingen te betalen:

  • De vergoeding voor auteursrechten (auteurs en componisten); en
  • De Billijke Vergoeding (uitvoerende artiesten en muziekproducenten).

Tot voor kort diende de onderneming voor beide vergoedingen een aparte aangifte te doen. Sinds 14 januari 2010 is het echter voldoende om één aangifte te doen voor beide vergoedingen. Dit kan op de website www.eengemaakteaangifte.be.

De facturatie gebeurt wel nog afzonderlijk. Wanneer verbonden ondernemingen een gelijktijdige aangifte willen verrichten, kan de moedervennootschap een groepsaangifte doen voor haar zuster- of dochterondernemingen.

Ondernemingen die maximum acht werknemers hebben, zijn vrijgesteld van de vergoedingen voor muziek op de werkvloer. Voor muziek die gespeeld wordt in de publieke ruimtes, aan de telefoon of op de website geldt deze vrijstelling niet.

Verder wensen wij erop te wijzen dat indien een onderneming een vrijwillige aangifte doet, zij gedurende 3 jaar een korting van 30 procent geniet op de te betalen vergoedingen.

Matthias Vierstraete, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 71 62, mvierstraete@laga.be
Jürgen Egger, Advocaat-vennoot, Tel.: +32 2 800 70 53,
jegger@laga.be

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.