Personal tools

Home Newsroom Legal News Drempelbedragen voor overheidsopdrachten 2014 - 2015
Advocaten | Avocats

Drempelbedragen voor overheidsopdrachten 2014 - 2015

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 13 december 2013 werden de nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten voor de periode 2014 - 2015 vastgesteld (1). Deze drempels werden overgenomen in het Belgische recht bij ministerieel besluit (2) en zijn onverkort van toepassing op de opdrachten die vanaf 1 januari 2014 werden opgestart.

De drempels verschillen naargelang de opdrachtencategorie, alsook naargelang de aanbestedende overheid. Zij worden in onderstaande tabel schematisch weergegeven (3):

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associƩ, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 800 70 18, E-mail: ivanherck@laga.be

Click here to read the English version
Click here to read the French version

(1) Verord. EC 1336/2013 van 13 december 2013, EUR. Publ. L 335/17, 14 december 2013.

(2) Ministerieel besluit 18 december 2013, B.S. 23 december 2013, ed. 3.

(3) Enkel de belangrijkste categorieƫn worden weergegeven; voor de uitzonderingen, zoals bv defensie aankopen, wordt verwezen naar de tekst van de Verordening.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.