Personal tools

Home Newsroom Legal News Drempelbedragen voor overheidsopdrachten 2012 - 2013
Advocaten | Avocats

Drempelbedragen voor overheidsopdrachten 2012 - 2013

last modified Feb 27, 2017 03:46 PM
Op 30 november 2011 werden de nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten voor de periode 2012 - 2013 vastgesteld (1). Deze drempels zullen nog in het Belgische recht worden overgenomen, doch zijn nu reeds onverkort van toepassing op de opdrachten die vanaf 1 januari 2012 worden opgestart.

1. Nieuwe Europese drempelbedragen

De drempels verschillen naargelang de opdrachtencategorie, alsook naargelang de aanbestedende overheid. Zij worden in onderstaande tabel schematisch weergegeven (2):

Opdrachtencategorie

Bedragen 2010 – 2011 (EUR)

Bedragen 2012 – 2013 (EUR)

Werken

Klassieke en nutssectoren

4.845.000

5.000.000

Leveringen en diensten

Klassieke sectoren - Decentrale overheid

193.000

200.000

Leveringen en diensten

Klassieke sectoren - Centrale overheid

125.000

130.000

Leveringen en diensten

Nutssectoren

387.000

400.000

Voor het eerst is een stijging van de drempelwaardes te noteren, waar dit voorheen steeds een daling was.

2. Wijziging van de Belgische drempelbedragen

De overige Belgische drempelbedragen blijven voorlopig ongewijzigd. Een aantal van deze drempelbedragen zullen wel aangepast worden bij inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit plaatsing van 15 juli 2011. De effectieve datum van inwerkingtreding van dit Koninklijk Besluit is evenwel nog steeds niet bepaald.

Aanbestedingsprocedure

K.B. 8 januari 1996 (EUR)

K.B. 15 juli 2011 (EUR)

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Klassieke sectoren

67.000

85.000

Opdracht met aanvaarde factuur

Klassieke sectoren

5.500

8.500

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Nutssectoren

135.000

Nog te bepalen

Het drempelbedrag van 22.000 EUR inzake de beperkte toepassing van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (Bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996) blijft ongewijzigd behouden.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: + 32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Ine Van Herck, Advocaat/Avocat, Tel. : +32 2 800 70 18, E-mail:
ivanherck@laga.be

Click here to read French version
Click here to read English version

(1) Verord. EG 1251/2011 van 30 november 2011, Eur. Publ. L 319/43, 2 december 2011

(2) Enkel de belangrijkste categorieën worden weergegeven; voor de uitzonderingen, zoals bv defensie aankopen, wordt verwezen naar de tekst van de Verordening.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.