Personal tools

Home Newsroom Legal News Doelgroep Vlaamse zorgverzekering gewijzigd
Advocaten | Avocats

Doelgroep Vlaamse zorgverzekering gewijzigd

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
De Vlaamse zorgverzekering voorziet een tussenkomst in de zorgkosten van niet-medische hulp- en dienstverlening (mantelzorg of thuiszorg of residentiële zorg).

De aansluiting bij een zorgkas is verplicht voor al wie ouder is dan 25 jaar en in het bevolkings of vreemdelingenregister van een gemeente in het Vlaamse Gewest is ingeschreven. Wie ingeschreven is in het Brussel-Hoofdstad kan vrijwillig aansluiten. Belangrijk is dat de doelgroep van de Vlaamse zorgverzekering sinds het Decreet van 30 april 2009 gewijzigd is. De volgende wijzigingen in de verblijfsvoorwaarden van de aansluiting(splicht) werden voorzien:

  • Studenten, onderzoekers en hun familieleden van buiten de EU/EER en buiten Zwitserland die tijdelijk tot verblijf gemachtigd zijn, kunnen niet aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Deze uitsluiting geldt vanaf 1/1/2009.
  • Grensarbeiders van een EU- of EER-lidstaat of Zwitserland die in het Franse of Duitse taalgebied van België wonen maar in Vlaanderen of Brussel werken en voor wie het Belgische sociale zekerheidsstelsel van toepassing is, moeten (of kunnen in het geval van Brussel) zich aansluiten. Deze regel geldt vanaf 1/1/2010.
  • Voor grensarbeiders en voor EU-onderdanen, voor internationale instellingen en Belgische militairen die in het buitenland verblijven, worden er speciale regels voorzien.
  • Personen ten laste van mensen die niet in Vlaanderen of Brussel wonen maar wel moeten of kunnen aansluiten, moeten of kunnen eveneens aansluiten als zij waar zij wonen geen recht hebben op gelijkaardige prestaties.

Matthias Lommers, Advocaat/Avocat , Tel: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be
Delphine Bibauw, Avocat/Advocaat, Tel: +32 2 800 70 26, E-mail:
dbibauw@laga.be

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.