Personal tools

Home Newsroom Legal News Discriminerend aanwervingsbeleid bestraft
Advocaten | Avocats

Discriminerend aanwervingsbeleid bestraft

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Een uitspraak van een bedrijfsleider in een aantal interviews dat hij bepaalde werknemers van vreemde afkomst niet kon aanwerven omdat sommige klanten geen vreemde installateur in huis zouden willen, leidde tot een klacht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding.

Het Centrum stelde immers dat de uitlatingen van de bedrijfsleider een voldoende bewijs waren dat de onderneming waarvan de bedrijfsleider aan het hoofd stond, bepaalde mensen niet aanwierf omwille van hun ras of hun etnische afkomst. Dit zou dan een directe discriminatie op grond van ras of etnische afkomst zijn.

In een arrest van 28 augustus 2009 [1] geeft het arbeidshof te Brussel het Centrum gelijk. Wanneer een werkgever in het openbaar zegt dat hij bepaalde mensen niet zal aanwerven omwille van hun ras of etnische afkomst, dan mag worden aangenomen dat deze werkgever een discriminerend aanwervingsbeleid voert. Er ontstaat een negatief vermoeden dat de werkgever zich schuldig maakt aan een schending van de discriminatiewetgeving.

De werkgever kan dit negatieve vermoeden weerleggen door aan te tonen dat hij, in tegenstelling tot zijn publieke uitspraken, in de praktijk een aanwervingsbeleid voert dat niet discrimineert. De lat voor dit tegenbewijs ligt echter zeer hoog. Zo moet de werkgever in voorkomend geval kunnen aantonen dat hij de aanwervingsprocedure inmiddels grondig heeft aangepast na extern advies en dat alle selectiecriteria zo objectief mogelijk zijn.

Het feit dat een werkgever een KMO zou zijn is in dit verband van geen belang. Een kleine werkgever moet volgens het Arbeidshof zich even goed inspannen als een grote werkgever om iedereen gelijke kansen te geven wanneer hij bepaalde vacatures heeft “Iedere werkgever, groot of klein, die zichzelf respecteert en gerespecteerd wil worden, heeft naast het pure winstbejag ook een maatschappelijke rol te vervullen en door werk en werkverschaffing wordt maatschappelijke integratie bekomen en dit geldt voor man of vrouw, allochtoon of autochtoon.”

In casu kon de werkgever niet aantonen dat hij effectief geen discriminerend aanwervingsbeleid meer voerde. Integendeel werd de werkgever een gebrek aan medewerking met instanties zoals de VDAB verweten. Het vermoeden van discriminatie werd daarom niet weerlegd zodat de overtreding van de discriminatiewetgeving definitief vast stond : de werkgever werd bevolen om een einde te maken aan zijn discriminerend aanwervingsbeleid en bovendien diende een kopie van het arrest van het arbeidshof in vier kranten te worden gepubliceerd.

Ine Joosten, Advocaat Tel. : +32 2 800 70 28, E-mail: ijoosten@laga.be
Bert Croimans, Advocaat Tel. : +32 2 800 70 25, E-mail : bcroimans@laga.be

[1] Arbh. Brussel (1ste kamer), 28 augustus 2009, Kort geding nr. 292, www.diversiteit.be

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.