Personal tools

Home Newsroom Legal News Decreet betreffende de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd
Advocaten | Avocats

Decreet betreffende de omgevingsvergunning definitief goedgekeurd

last modified Apr 29, 2014 11:49 AM
Op 23 april 2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de omgevingsvergunning goed. Dit decreet wordt nu teruggezonden naar de Vlaamse Regering alwaar het zal worden bekrachtigd. Het duurt wellicht nog enkele maanden vooraleer de tekst in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Gelet op de aanzienlijke implicaties van dit decreet, zal de inwerkingtreding nog enige tijd op zich laten wachten. Zo dient de Vlaamse Regering (per artikel) de datum van inwerkingtreding vast te leggen, die pas kan plaatsvinden “minstens één jaar na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van inwerkingtreding wordt vastgelegd”.

Vele zaken moeten echter nog worden geregeld in de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen. De omgevingsvergunning zal de komende maanden en jaren aldus nog op vele vlakken worden gepreciseerd. Bekijk daarom zeker onze komende nieuwsbrieven en aankondigingen van seminaries omtrent dit onderwerp, en aarzel niet ons te contacteren met vragen of opmerkingen.

Kathleen De hornois, Advocaat-vennoot/Avocat associé, Tel.: +32 2 800 70 60, E-mail: kdehornois@laga.be
Katrien Kempe,  Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 34, E-mail: kakempe@laga.be
Steven Verbeyst, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 82, E-mail: sverbeyst@laga.be

Click here to read English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.