Personal tools

Home Newsroom Legal News De eco-cheque
Advocaten | Avocats

De eco-cheque

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Naast maaltijdcheques, cultuurcheques en sportcheques zullen bedrijven hun werknemers voortaan dus ook eco-cheques kunnen toekennen, die onder bepaalde voorwaarden (vb. het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) vrijgesteld zijn van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

De ministerraad heeft op 6 maart 2009 een ontwerp van KB goedgekeurd dat uitvoering geeft aan het Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2009-2010 op het vlak van de eco-cheques, alsook aan de CAO die hierover reeds werd gesloten in de schoot van de NAR (CAO nr. 98 van 20 februari 2009).

Eco-cheques zullen enkel kunnen worden gebruikt voor de aankoop van welbepaalde ecologische producten of diensten, zoals bijv.:

 • isolatiemateriaal voor woningen;
 • spaar- en TL-lampen, LED-verlichting;
 • spaardouchekoppen;
 • recuperatietanken voor regenwater;
 • spoelbak voor toiletten met spaarknop;
 • lpg-installaties voor een wagen;
 • fietsen;
 • 100% gerecycleerd papier;
 • producten en diensten met Eco-label;
 • duurzaam geĆ«xploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig);
 • bomen, buitenplanten;
 • niet-gemotoriseerde tuingereedschappen;
 • etc.

Voor het in voege treden van de regeling van de eco-cheques is het voorlopig nog wachten op de publicatie en inwerkingtreding van het goedgekeurde KB.

Sofie Bontinck, Advocaat, Tel.: +32 3 242 42 24, E-mail: sobontinck@laga.be
Tom Robert, Advocaat, Tel.: +32 3 242 42 31, E-mail: trobert@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.