Personal tools

Home Newsroom Legal News Crisispremies: Wie betaalt?
Advocaten | Avocats

Crisispremies: Wie betaalt?

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Als een werkgever een arbeider wil ontslaan tussen 1 januari 2010 en 1 juli 2010, heeft deze arbeider, naast zijn gewone opzeg, recht op een extra ontslagvergoeding, de zogenaamde crisispremie.

Deze vergoeding is niet verschuldigd (1) als de arbeider zelf zijn ontslag geeft, (2) wanneer de arbeider wordt ontslagen in het kader van een collectief ontslag, (3) dan wel tijdens de proefperiode of (4) wanneer een arbeider wordt ontslagen met het oog op zijn wettelijk pensioen of brugpensioen.

De crisispremie bedraagt 1.666,00 EUR voor voltijdse arbeiders (deeltijdse arbeiders krijgen een crisispremie in verhouding tot hun arbeidsduur). Daarvan betaalt de RVA 2/3 (1.111,00 EUR) en de werkgever 1/3 (555,00 EUR). Deze 555,00 EUR moet betaald worden op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de arbeider effectief een einde neemt. Op de crisispremie moeten geen inkomstenbelastingen betaald worden. Ze is eveneens vrij van sociale bijdragen.

In sommige gevallen kan de werkgever zelfs vrijgesteld worden van het betalen van de 555,00 EUR, namelijk (1) indien één van de tijdelijke crisismaatregelen binnen de onderneming van kracht is (bv. het crisistijdskrediet of de tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering), of (2) indien de arbeiders eerst op tijdelijke werkloosheid werden gestuurd (4 weken tijdelijke werkloosheid voor arbeiders met minder dan 20 jaar anciënniteit, 8 weken tijdelijke werkloosheid voor arbeiders met minstens 20 jaar anciënniteit) of (3) bij kleine ondernemingen, dit zijn werkgevers met minder dan 10 werknemers, die economische problemen kennen en een vrijstelling vragen.

Speciale aandacht dient gegeven aan het volgende : De werkgever zal het volledige bedrag ad 1.666,00 EUR zelf moeten betalen wanneer de arbeider ontslagen wordt zonder dat de beëindiging hem wordt meegedeeld zonder aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot. Met andere woorden: deze bijzondere formaliteit dient zeker te worden gerespecteerd.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.