Personal tools

Home Newsroom Legal News CAO nr. 25ter: niet vergeten het arbeidsreglement aan te passen!
Advocaten | Avocats

CAO nr. 25ter: niet vergeten het arbeidsreglement aan te passen!

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Op 9 juli 2008 werd in de schoot van de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 25ter inzake gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke werknemers gesloten.

De doorgevoerde wijzigingen hadden in essentie tot doel CAO nr. 25 in overeenstemming te brengen met evoluties in de Europese en Belgische wetgeving en betroffen onder meer het volgende:

  • Gelijke beloning geldt niet alleen voor gelijke arbeid, maar ook voor arbeid van gelijke waarde.
  • Om discriminerende functiewaarderingssystemen zo veel mogelijk te bannen moeten de sectoren en ondernemingen hun systemen van functiewaardering en loonclassificaties toetsen op genderneutraliteit en indien nodig corrigeren.
  • De omschrijving van het loonbegrip werd verduidelijkt. In de commentaar bij CAO nr. 25 wordt ook dieper ingegaan op de gelijke behandeling tussen vrouwen en mannen in het kader van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid, in het bijzonder van aanvullende pensioenen.

Een belangrijk praktisch gevolg van voormelde actualisering is dat de oude tekst van CAO nr. 25, die verplicht als bijlage bij het arbeidsreglement moet worden gevoegd, dient te worden vervangen door de nieuwe tekst zoals gewijzigd door CAO nr. 25ter.

In de praktijk stellen we evenwel vast dat heel wat ondernemingen dit nog niet hebben gedaan. Nochtans dient hiervoor niet de gebruikelijke procedure voor wijziging van het arbeidsreglement te worden gevolgd. Het volstaat dat de meest recente versie van de CAO nr. 25 wordt aangeplakt en als bijlage wordt gevoegd bij het arbeidsreglement dat wordt bijgehouden op elke tewerkstellingsplaats. Ook moet aan alle werknemers een exemplaar van de geactualiseerde tekst van de CAO nr. 25 worden bezorgd.

Sofie Bontinck, Advocaat, Tel.: +32 3 242 42 24, E-mail: sobontinck@laga.be
Tom Robert, Advocaat, Tel.: +32 3 242 42 31, E-mail: trobert@laga.be  

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.