Personal tools

Home Newsroom Legal News Buitenlanders toegelaten tot vrijwilligerswerk
Advocaten | Avocats

Buitenlanders toegelaten tot vrijwilligerswerk

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Een wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen werd op 10 december 2009 goedgekeurd door de Belgische Senaat.

Momenteel waren enkel de buitenlanders die vrijgesteld waren van de vereiste van het bekomen van een werkvergunning, zoals de ingezetenen van de EU, wettelijk gerechtigd om vrijwilligerswerk in België uit te voeren. Tot op heden is vrijwilligerswerk niet toegelaten voor andere buitenlanders. Deze moeten immers in bezit zijn van een werkvergunning om dergelijke activiteiten uit te voeren. Nochtans, zal hen geen werkvergunning toegekend worden aangezien deze activiteiten niet bezoldigd worden.

Wanneer deze nieuwe wet in werking zal treden, zullen buitenlanders vrijwillige activiteiten kunnen uitvoeren. Elke persoon die wettelijk in België verblijft, met uitzondering van de buitenlanders die wettelijk niet langer dan drie maanden op het Belgisch grondgebied mogen verblijven, heeft de mogelijkheid om vrijwilligerswerk uit te voeren. Strafsancties worden ingevoerd om misbruik van het regime van vrijwilligerswerk tegen te gaan De nieuwe wet zal eveneens uitdrukkelijk bepalen dat de prestaties in het kader van vrijwillige activiteiten geen recht geven om gemachtigd of toegestaan te worden om in België te verblijven.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.