Personal tools

Home Newsroom Legal News Betaling in contanten: de witwaswetgeving stelt grenzen
Advocaten | Avocats

Betaling in contanten: de witwaswetgeving stelt grenzen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
In het huidige economische klimaat vragen leveranciers vaker betaling in cash. Daarbij komt dat sommige kredietverzekeraars de dekkingslimieten verlagen en strenger selecteren op kredietwaardigheid. Ook dit zet leveranciers aan om cash betaling te vereisen (cf. De Tijd 14 augustus 2009). In die context is het nuttig te herinneren aan de beperkingen op betaling in contanten vooropgesteld in de preventieve witwaswetgeving.

De Anti-witwaswet van 11 januari 1993 [1] is vooral gekend omwille van de meldingsplicht die aan bepaalde (limitatief opgesomde) beroepscategorieën wordt opgelegd ter preventie en detectie van witwassen.

Minder bekend is dat deze wet daarnaast voorziet in een beperking van de betaling in cash, een beperking die algemeen geldt voor alle handelaars en hun cliënteel.

Artikel 10ter van de Anti-witwaswet bepaalt immers dat “de prijs van de verkoop door een handelaar van een goed ter waarde van 15.000 EUR of meer niet in contanten mag worden vereffend.” [2]

Bij overtreding van deze bepaling kan een geldboete worden opgelegd van 1.375 tot 1.237.500 EUR. De geldboete mag in elk geval niet meer bedragen dan 10% van het ten onrechte in cash betaalde bedrag. Eenzelfde boete kan worden opgelegd aan personen die het onderzoek naar de overtreding van het voornoemde art. 10ter belemmeren [3].  

Afgezien van deze sanctie op basis van de preventieve witwaswetgeving, zou de betreffende betaling op zich ook kunnen worden beschouwd als een strafbaar witwasmisdrijf.

Silvia Van Dyck, Advocaat, Tel.: + 32 2 800 71 31, E-mail: sivandyck@laga.be
Jürgen Egger, Advocaat-Vennoot, Tel.: + 32 2 800 70 53, E-mail: jegger@laga.be

[1] Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (verder: Anti-witwaswet).
[2] Deze bepaling trad in werking op 2 februari 2004.
[3] Artikel 23 Anti-witwaswet.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.