Personal tools

Home Newsroom Legal News Arbeidskaarten – nieuwe richtlijnen
Advocaten | Avocats

Arbeidskaarten – nieuwe richtlijnen

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Sinds kort volgen de regionale overheden de aanvragen en verlengingen van arbeidskaarten B voor hooggeschoolde en leidinggevende werknemers strenger op.

Vanaf heden worden de volgende zaken strikt gecontroleerd:

a. Of men daadwerkelijk voldoet aan het salaris dat vermeld staat in de tewerkstellingsovereenkomst

Indien de tewerkstellingsovereenkomst een salaris van bijvoorbeeld EUR 50.000vermeldt, dan moet er ook minstens EUR 50.000 worden uitbetaald. Een lager uitbetaald salaris heeft tot gevolg dat de arbeidskaart zal worden geweigerd, ook al voldoet men aan het wettelijk minimum van €36.355 (voor hooggeschoold personeel).

b. Of men, indien de arbeidskaart is aangevraagd voor 1 jaar, ook daadwerkelijk 1 jaar in België gewerkt heeft

Indien een arbeidskaart is aangevraagd voor 1 jaar en bij de aanvraag tot verlenging blijkt dat de werknemer enkel een aantal maanden effectief in België gewerkt heeft of indien blijkt dat de werknemer pas enkele maanden na de verlening van de arbeidskaart naar België afgereisd is, kan de verlenging geweigerd worden. Indien een werknemer voor een periode van meer dan 1 maand terugkeert naar zijn thuisland, moet de arbeidskaart naar de immigratiediensten teruggestuurd worden. Het niet naleven van deze regel kan leiden tot mogelijke weigering van nieuwe aanvragen.

c. Of de functie die men in België zal uitoefenen in overeenstemming is met de opleiding van de werknemer

In de toekomst is het in sommige gewesten noodzakelijk om bij de aanvraag van een arbeidskaart een verklaring toe te voegen waarin de link tussen de opleiding van de werknemer en de te vervullen functie binnen het bedrijf wordt uitgelegd.

d. Of er voor gedetacheerde werknemers een detacheringsverklaring is aangevraagd in het thuisland en of deze verklaring ook daadwerkelijk is verkregen

Indien de originele detacheringsverklaring nog niet is verkregen voordat de aanvraag van de arbeidskaart is ingediend, zal de arbeidskaart enkel geldig zijn indien een kopie van het originele bewijs binnen 2 maanden na aflevering van de arbeidskaart aan de autoriteiten zal worden nagestuurd. Indien dit niet gebeurt, zal de arbeidskaart met retroactieve werking worden geannuleerd.

e. Of de medische verklaring vermeldt dat de werknemer geschikt is om te werken

Een eenvoudige verklaring waarin staat dat de werknemer gezond verklaard is zal in de meeste gevallen niet meer voldoende zijn. De medische verklaring zal specifiek moeten vermelden dat de werknemer geschikt is om te werken.

De aanvragen en verlengingen van een arbeidskaart zullen vlotter verlopen indien men voldoet aan de hierboven opgestelde richtlijnen.

Matthias Lommers, Advocaat/Avocat, Tel.: +32 2 800 70 69, E-mail: mlommers@laga.be

Click here to read English version
Click here to read French version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.