Personal tools

Home Newsroom Legal News Arbeider of bediende: Wikipedia weet raad
Advocaten | Avocats

Arbeider of bediende: Wikipedia weet raad

last modified Feb 27, 2017 03:42 PM
Arbeiders verrichten manueel werk, bedienden verrichten intellectueel werk. Evenwel is het onderscheid tussen manueel werk en intellectueel werk niet meer zo gemakkelijk te maken als 100 jaar geleden.

Nochtans hangt er veel af van dit onderscheid. Zo hebben bedienden recht op veel langere opzeggingstermijnen dan arbeiders. In een vonnis van 17 juni 2009 [1] hanteert de arbeidsrechtbank te Luik een originele benadering: ze heeft wat opzoekingen op Wikipedia gedaan.

De feiten:

Een dame verzorgt al 12 jaar de layout van drukwerk. Haar arbeidsovereenkomst is er één voor arbeiders. Wanneer ze ontslagen wordt, krijgt ze een opzeggingsvergoeding van 56 dagen. De werkneemster claimt evenwel dat ze in werkelijkheid bediende was.

Het vonnis:

De rechtbank zoekt het antwoord in de Franstalige versie van Wikipedia. Meer bepaald gaat ze na waar het woord “intellectueel” vandaan komt. Dit woord blijkt uiteindelijk van het Latijnse werkwoord “intellegere” te komen. Dit werkwoord is zelf een combinatie van het voorzetsel inter (tussen) en een ander werkwoord ligare (verbinden). Intellectueel wil dus eigenlijk zeggen: “de gave om een verband te leggen tussen elementen die anders geen verband met elkaar zouden hebben”.

Op basis van deze definitie kost het de rechtbank maar weinig moeite om layout als een intellectuele prestatie te omschrijven. Zonder layout zouden de artikelen en de foto’s niet bij elkaar gebracht zijn; zonder layout zou er geen verband tussen hen zijn ontstaan.

Door de arbeid van de werkneemster als intellectueel aan te merken, oordeelde de Arbeidsrechtbank uiteindelijk dat de betrokkene wel degelijk als bediende werd tewerkgesteld.

Geert Joosten, Advocaat, Tel.: +32 2 800 70 68, E-mail: gejoosten@laga.be

[1] Arbrb. Luik (derde kamer), 17 juni 2009, A.R. nr. 377.463, www.juridat.be.

Click here for the English version.
Click here for the French version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.