Personal tools

Home Newsroom Legal News Afschaffing van het geneeskundig getuigschrift voor verblijfsdoeleinden
Advocaten | Avocats

Afschaffing van het geneeskundig getuigschrift voor verblijfsdoeleinden

last modified Feb 27, 2017 03:41 PM
De Belgische Minister van Migratie heeft besloten dat een geneeskundig getuigschrift niet langer bij de aanvraag van een visum (type D) dient gevoegd te worden voor werknemers die reeds een geneeskundig getuigschrift voorlegden voor het bekomen van hun arbeidskaart.

Merk op dat deze regel niet toepasselijk is op buitenlandse werknemers die vrijgesteld zijn van de verplichting om een geneeskundig getuigschrift bij de aanvraag van hun arbeidskaart te voegen (dit zijn de gespecialiseerde techniekers die naar Belgiƫ komen om buitenlandse machines/installaties te assembleren/op te bouwen/installeren voor een periode van maximum 6 maanden) of voor buitenlandse werknemers die vrijgesteld zijn van het bezit van een arbeidskaart.

Deze nieuwe regel werd reeds meegedeeld aan alle Belgische gemeenten en consulaire diensten in het buitenland en zal toepasselijk zijn vanaf 1 december 2008.

Contact: Renaat van den Eeckhaut

Click here for the French version.
Click here for the English version.

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.