Personal tools

Home Newsroom Legal News Aansluiting zelfstandigen uiterlijk op de eerste dag: géén aprilgrap
Advocaten | Avocats

Aansluiting zelfstandigen uiterlijk op de eerste dag: géén aprilgrap

last modified Feb 27, 2017 03:43 PM
Vanaf 1 april 2010 dient elke zelfstandige persoon uiterlijk op de dag van de aanvang van de zelfstandige beroepsactiviteit zich aan te sluiten bij één der sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen of bij de Nationale Hulpkas. Voorheen hadden zelfstandigen hiervoor 90 dagen de tijd.

Elke zelfstandige waarvan wordt vastgesteld dat hij een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent of heeft uitgeoefend uit hoofde waarvan hij gehouden was zich aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen of bij de National Hulpkas en hierbij in gebreke bleef, loopt een administratieve geldboete van 500 euro tot 2.000 euro op. Wanneer er verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, kan het bedrag van de administratieve geldboete in voorkomend geval worden verlaagd, zonder dat deze geldboete minder dan 200 euro mag zijn.

Olivier Malisse, Advocaat/Avocat, tel. : +32 2 800 71 09, email : omalisse@laga.be
Tom Claeys, Advocaat/Avocat, tel. : +32 2 800 71 63, email : tclaeys@laga.be

Click here for the French version
Click here for the English version

Laga Newsletter

Subscribe button

Breakfast meetings

Bkfst_New                               

Laga organises regular breakfast meetings on the latest legal developments in employment, pensions and benefits. Participation is free of charge. Check our events page for more information on the next session.